Skräddarsydda bandprodukter och lösningar för industrin

Tjänster och lösningar

Formgivningen av en produkt utgår från kundens önskemål och behov.

I samarbete med kunden finner vi lösningar på tekniska utmaningar och utvecklar produkten så att den fungerar optimalt för sitt användningssyfte.

Produktutveckling som utgår från kundens behov

Våra skräddarsydda band och snoddar formges för ytterst varierande användningsändamål. De kan vara komponenter i slutprodukten eller vara en viktig produkt i sig.

Vi samarbetar med kundens produktutveckling och kundens formgivare eller planerare. Produktutvecklingen inleds med en kartläggning av processen och slutanvändarens tekniska krav. På detta vis kan vi välja rätt råvaror, strukturer och tillverkningsmetoder för provpartierna. Utvecklingen slutförs på en nivå som möjliggör smidig inledning av den egentliga produktionen.

Materialkännedom

Den bästa produkten skapas av lämpliga och högklassiga material. Hos oss får kunden materiallösningar som är optimerade för användningsändamålet. Med moderna tekniska trådmaterial kan vi tillverka produkter för användning bl.a.

 • som förstärkningsmaterial
 • som ledningsmaterial
 • som isoleringsmaterial
 • för lyftning och bindning
 • vid höga och/eller låga temperaturer
 • för kemikalisk hållbarhet

Vi vidareförädlar band med bl.a. följande egenskaper:

 • vattenavstötning
 • stärkning
 • UV-skydd
 • kemikalisk hållbarhet
 • brandskydd
 • IR-egenskap
 • färgning och tryckning
 • varm- och kallskärning
 • integrerade plast- och metallkomponenter
 • integrerad reflex i produktens vävnad eller flätning eller reflex integrerad med laminering
 •  

Banden i fråga tillverkas av utvalda material, t.ex.

 • polyester (PES)
 • polyamid (PA)
 • polypropen (PP)
 • polyvinylidenfluorid (PVDF)
 • aramid (AR)
 • polyeten (PE-UHMW)
 • reflekterande material, för sig eller tillsammans med andra trådtyper
 • bomull (CO) och andra naturmaterial
 • naturgummi och elastan
 •